Traffic alerts
Shrinkage
CARRER DE LA FEIXA LLARGA, closed direction C-31, between CARRER DE L'ENERGIA/CARRER DEL COBALT and TRAVESSIA INDUSTRIAL
Shrinkage
CARRER DE VIC, closed direction CARRER DE LA VERGE DE GUADALUPE, between CARRER DE SANT SALVADOR and CARRER DE LA VERGE DE GUADALUPE
Shrinkage
CARRER DE SEVERO OCHOA, closed direction CARRER DE FRANCESC LLUNELL/CARRER DE L'ALEGRIA, between CARRER DE LA VALLERONA and CARRER DE FRANCESC LLUNELL/CARRER DE L'ALEGRIA