Traffic alerts
Shrinkage
BV-5151, closed direction N-152A, between SAMALÚS and CAMÍ DE CAL SOQUET DEL PLA/CARRER DE LA CAMÈLIA