4 service stations
 • OKQ8 Karlsborg Askersundsvägen
  1 Norra vägen, 54633 Karlsborg
 • Preem Karlsborg Södra vägen
  9 Södra vägen, 54631 Karlsborg
 • Qstar Centralgatan
  20 Centralgatan, 54672 Karlsborg
 • Qstar Svanhultsvägen
  62 Svanhultsvägen, 54694 Karlsborg
 • Route from this place
 • Directions to this place
 • Route via this place
 • Nearby hotels
 • Nearby restaurants