Servicesat Đliê Ya

 • Route from this place
 • Directions to this place
 • Route via this place
 • Nearby hotels
 • Nearby restaurants

Ea Tân > Đliê Ya
Return route: Đliê Ya > Ea Tân

Alternativetravel

Arrive at Đliê YaOrganise your trip

Accommodation

Other services

Restaurants at Đliê Ya
Tourist Attractions at Đliê Ya
Transport

AccommodationWhere to sleep in Đliê Ya

 • From€6
  Book
  7.4 (11 reviews)
  19.4 Km - 02 nguyễn an ninh Phường an bình . Thị xã buôn hồ, Hà Lan (2)