Sort by

Number of stars

Accommodation type

Budget

Facilities and services

26 establishments
 • From€8
  Book
  8.2 (61 reviews)
  2.35 Km - Tổ 4, Phường Sông Hiến Số nhà 20, Cao Bằng
 • From€11
  Book
  9 (7 reviews)
  2.67 Km - Group 4, Song Hien ward, Cao Bang, Cao Bằng
 • From€12
  Book
  8.4 (7 reviews)
  2.68 Km - Đường Khai Phắt Nà Ngần, tổ 7, phường Sông Hiến, Cao Bằng
 • From€7
  Book
  8.4 (136 reviews)
  3.48 Km - Group 10, Gia Cung Village, Ngoc Xuan Ward, Cao Bang, Cao Bằng
 • From€9
  Book
  9.4 (133 reviews)
  3.6 Km - Số 138, tổ 7, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
 • From€5
  Book
  9 (75 reviews)
  4.2 Km - 118 Đường Hiến Giang, Cao Bằng
 • From€5
  Book
  9 (6 reviews)
  4.37 Km - 064 Đường Hiến Giang 2nd floor, Cao Bằng
 • From€20
  Book
  8 (13 reviews)
  4.38 Km - Số 007 Đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
 • From€9
  Book
  8.6 (61 reviews)
  4.43 Km - Lý Tự Trọng sn 068, Cao Bằng
 • From€5
  Book
  8.6 (24 reviews)
  4.46 Km - Lý Tự Trọng 019, Cao Bằng
 • From€9
  Book
  4.49 Km - Tổ 11 phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
 • From€22
  Book
  8.8 (190 reviews)
  4.58 Km - 117 Đường Vườn Cam, Thành Phố Cao Bằng, Việt Nam, Cao Bằng
 • From€14
  Book
  7.4 (28 reviews)
  4.71 Km - 89 Vuon Cam street, Hop Giang ward, Cao Bằng
 • From€16
  Book
  8.6 (17 reviews)
  4.74 Km - 124 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, Cao Bằng
 • From€17
  Book
  8 (10 reviews)
  4.86 Km - 131 tổ 23 Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Hoàng Ngà
 • From€5
  Book
  9.4 (322 reviews)
  4.92 Km - No 18, Hong Viet street, Hop Giang ward, Cao Bang, Cao Bằng
 • From€18
  Book
  9 (153 reviews)
  5.03 Km - 99 Kim Dong, Hop Giang, Cao Bang, Cao Bằng
 • From€9
  Book
  8 (99 reviews)
  5.05 Km - 98 Kim Dong, Hop Giang, Cao Bang, Cao Bằng
 • From€10
  Book
  5.8 (4 reviews)
  5.24 Km - 068 đường 3/10, phường Sông Bằng, Cao Bằng
 • From€11
  Book
  7.8 (59 reviews)
  5.26 Km - Đuờng Lê Lợi, Tổ 7 phường sông bằng, Cao Bằng Số nhà 29, Cao Bằng
 • From€21
  Book
  7 (1 reviews)
  5.27 Km - SN080 Tổ 2 Phường Sông Bằng, Cao Bằng
 • From€5
  Book
  9.2 (207 reviews)
  5.5 Km - Đường 3/10 No 24, Hamlet 23, Song Bang Ward, Cao Bằng
 • From€11
  Book
  7.6 (21 reviews)
  5.67 Km - No 36, group 16, Song Bang ward, Cao Bang, Cao Bằng
 • From€9
  Book
  6.8 (5 reviews)
  5.93 Km - 005 tổ 23 phường Sông Bằng Đối diện Trung tâm huấn luyện và thi đấu tdtt, Cao Bằng
 • From€9
  Book
  7.2 (11 reviews)
  5.97 Km - Đường 3/10 SN051,tổ22,phường Sông Bằng, Tp Cao Bằng, Hoàng Ngà
 • From€13
  Book
  9 (1 reviews)
  6.71 Km - Tổ 17, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
 • Route from this place
 • Directions to this place
 • Route via this place
 • Nearby restaurants