WETTELIJKE MEDEDELING 

Inleiding 

Deze wettelijke mededeling is van toepassing op alle websites (hierna de “Sites” genoemd), applicaties voor mobiele telefoons en tablets (hierna de “Applicaties” genoemd) en/of de afgeleide versies daarvan, zoals hieronder opgesomd:


1. Wettelijke informatie

De Sites en Applicaties worden uitgegeven door de firma:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen naar Frans recht met een maatschappelijk kapitaal van € 1504 000 004
855 200 507 KvK Clermont Ferrand
Place des Carmes Déchaux

63000 Clermont-Ferrand

Frankrijk
Tél. : (33) 4 73 32 20 00

Fax : (33)4 73 32 63 81

Intracommunautair BTW-nr.: FR33855200507

Hoofdredacteur: Dhr. Manuel Fafian, Direktor der „Business Line Mobility Experiences“

Sites en Applicaties ViaMichelin, ViaMichelin API en Michelin Business Solutions worden in Ierland, lidstaat van de Europese Unie gehost door Amazon Web Services LLC – PO Box 81226 -Seattle, WA 98108-1226 – Verenigde Staten – Tel.: +1 206 266 4064 – Fax: +1 206 266 7010.

Mijn Michelin Account wordt, gehost door Amazon Web Services, Inc., 1200 12th Avenue South, Suite 1200 Seattle, WA 98144, USA. 

2. Wijziging

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin kan te allen tijde en zonder voorafgaand bericht de inhoud van deze wettelijke mededeling wijzigen.

Gebruikers worden daarom verzocht deze mededeling regelmatig te raadplegen.

(versie 20 – 02/2022)