Persoonlijke gegevens

Samenvatting 

Michelin verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en op duidelijke en transparante wijze uiteen te zetten welke gegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. In dit beleid wordt uiteengezet hoe persoonsgegevens door ons verwerkt worden die wij verzamelen wanneer u onze website of digitale diensten gebruikt of die u ons verstrekt. 

Wij verzoeken u dit beleid aandachtig te lezen om inzicht te verkrijgen in onze omgang met uw persoonsgegevens en de wijze waarop wij die verwerken. 

 1. Wie wij zijn en hoe contact met ons opgenomen kan worden 
 1. Onze websites die onder dit privacybeleid vallen 
 1. Over onze Privacymanager 
 1. Andere voor u nuttige beleidsdocumenten  
 1. Gegevens die wij van u verzamelen 
 1. Gegevens die wij van u op andere plaatsen verzamelen 
 1. Waar wij uw persoonsgegevens opslaan  
 1. Delen van uw persoonsgegevens 
 1. Informatie over onze marketingcommunicatie 
 1. Hoelang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard 
 1. Uw rechten krachtens de wetgeving inzake de gegevensbescherming 
 1. Wat u kunt doen als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken 
 1. Over gegevensbescherming 
 1. Minderjarigen 
 1. Veranderingen in ons privacybeleid 

1. Wie wij zijn en hoe contact met ons opgenomen kan worden 

Onze wettelijke naam luidt volledig Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (“Michelin”) en wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke. Als u contact met ons wenst op te nemen, beschikt u over verschillende mogelijkheden: 

 • U kunt ons een brief sturen naar het adres: Privacy Manager, 30, cours de l’Ile Seguin, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex, Frankrijk,  
 • U kunt ook contact met ons opnemen via ons contactformulier op onze website: hier klikken
 • U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via het nummer +33 (0)1 55 19 57 00/01. 

2. Onze websites die onder dit privacybeleid vallen  

De in dit beleid uiteengezette informatie is van toepassing op de volgende websites en mobiele applicaties: 

 • ViaMichelin 
 • website hier beschikbaar en via de volgende lokale extensies (.fr, .co.uk, .ie, .de, .be, .it, .es, .pt, .nl, .at, .ch en .pl)  
 • op de markt beschikbare mobiele applicaties via mobiele applicatiestores  
 • Guide MICHELIN 
 • website hier beschikbaar en via de lokale extensies die toegankelijk zijn vanuit de homepagina (City Selector) 
 • op de markt beschikbare mobiele applicaties via mobiele applicatiestores 
 • Michelin Business Solutions 

3. Over onze Privacymanager 

Hoewel iedereen bij Michelin zich verbindt tot de bescherming en de naleving van uw privacy, hebben wij een privacymanager aangesteld die belast is met alle aspecten van de persoonsgegevens bij Michelin. U kunt contact opnemen met onze privacymanager door een e-mail te sturen naar hier klikken 

4. Overige beleidsdocumenten en informatie waarvan wij u aanbevelen deze te lezen 

Hoewel dit Privacybeleid alle benodigde informatie bevat over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens op onze websites verzamelen en gebruiken, bestaat er elders nog andere informatie die wij u aanbevelen te lezen.  

Aanvullend privacybeleid 

Ons cookiebeleid 

Verbonden platforms  

Aanvullend privacybeleid 

Dit is ons belangrijkste privacybeleid voor uw gebruik van de door ons geboden website en digitale diensten en producten. Op bepaalde digitale producten en diensten kan echter aanvullend privacybeleid van toepassing zijn. Wij verzoeken u dit aanvullende beleid te lezen wanneer u op deze producten en diensten inschrijft. 

Ons cookiebeleid 

Wanneer u onze website en andere door ons verstrekte digitale producten en diensten gebruikt, kunnen er gegevens verzameld worden via cookies om u van andere gebruikers van onze website en andere digitale producten en diensten te onderscheiden. Wij hebben een apart cookiebeleid waarin uitgelegd wordt hoe wij cookies gebruiken en voor welke doeleinden wij die gebruiken. Wij bevelen u aan ons cookiebeleid hier te lezen.  

Verbonden platforms 

Onze site kan links bevatten naar en vanaf onze websites en digitale platforms van de netwerken van onze partners, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, maken wij u erop attent dat deze websites geregeld worden door hun eigen privacybeleid en dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor dit beleid. Wij bevelen u aan dit beleid te raadplegen alvorens persoonsgegevens aan deze websites te verstrekken. 

5. Gegevens die wij van u verzamelen 

In dit gedeelte wordt het volgende uiteengezet: 

 • hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen; 
 • de categorieën van gegevens die wij verzamelen; 
 • een beschrijving van de wijze waarop wij de verzamelde gegevens beogen te gebruiken;  
 • de wettelijke basis op grond waarvan wij de verzamelde gegevens verwerken. 

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en opslaan: 

Verzamelde gegevens  Doeleinde/Activiteit  Type gegevens Wettelijke basis voor verwerking 
Gegevens die u ons verstrekt om mee te doen aan een wedstrijd of acties (“Wedstrijdgegevens”). Om ons in staat te stellen u meer informatie te sturen over de wedstrijd of een prijs als u de wedstrijd gewonnen heeft. Tenzij anders vermeld wanneer wij uw gegevens verzamelen, zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het beheer van de wedstrijden of acties. De wedstrijdgegevens kunnen onder andere bestaan uit uw naam, uw e-mailadres en uw postadres. De totstandkoming van een overeenkomst tussen u en ons om aan de wedstrijd of acties mee te doen.  
Gegevens die u ons verstrekt wanneer u aan een onderzoek meedoet of een enquête of vragenlijst beantwoordt (“Onderzoeksgegevens“) Om informatie te verzamelen over een speciaal onderwerp, bijvoorbeeld de diensten die wij u verlenen. Meestal zijn onderzoeken, vragenlijsten en enquêtes anoniem en gebruiken wij de persoonsgegevens uitsluitend voor statistische doeleinden. Als dit niet het geval is, laten wij dit weten op het moment waarop de gegevens verzameld worden. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw naam, uw e-mailadres en andere persoonsgegevens. Onze rechtmatige belangen inzake de controle op en verbetering van onze producten en diensten die wij onze klanten en gebruikers bieden, vormen de wettelijke basis voor de verwerking van de onderzoeksgegevens.  
Als u inschrijft op een van onze digitale producten of diensten via een account, vragen wij om gegevens die ons in staat stellen u te identificeren en u de producten en diensten te verstrekken (“Accountgegevens“). Accountgegevens worden verwerkt om u de digitale diensten te leveren waarop u bent geabonneerd (aanmaken van een online Michelin-account, lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma, enz.), om met u te communiceren over deze digitale producten en diensten, om de geschiedenis van uw favorieten en routes op te slaan en om back-ups van onze diensten te maken. De accountgegevens omvatten uw achternaam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, land, postcode, telefoonnummer, favoriete adressen, voertuigen en banden, interesses, bestelgeschiedenis van Michelin-producten en -diensten of die van partners, verzamelde loyaliteitspunten en alle andere gegevens met betrekking tot het beheer van het loyaliteitsprogramma (login-ID, wachtwoord, enz.). De totstandkoming van de overeenkomst tussen u en ons voor de verstrekking van de digitale producten en diensten vormt de wettelijke basis voor de verwerking van de accountgegevens. 
Als u nadere informatie van ons wenst door in te schijven op onze nieuwsbrieven of marketingberichten (“Marketinggegevens”). Marketinggegevens worden verwerkt om u relevante berichten en/of nieuwsbrieven toe te zenden waar u om gevraagd heeft. Wij vragen u naar uw naam en e-mailadres zodat wij u de verzochte informatie kunnen toezenden. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.  
Als onderdeel van de levering van onze goederen en diensten kan Michelin gebruikersgroepen “Segmentatiegegevens” aanmaken.    Segmentatie of profilering wordt gebruikt om u beter te leren kennen om u aanbiedingen, advertenties en communicatie te sturen die zijn afgestemd op uw interesses  Segmenten of profielen worden gemaakt op basis van informatie waarover Michelin beschikt (accountgegevens, navigatiegegevens, aankoopgegevens, declaratieve gegevens) of informatie die wordt verzameld in het kader van onze relaties met onze partners (bijv. sociale netwerken, enz.). Michelin verbindt zich ertoe geen gevoelige gegevens te gebruiken.  De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming en in sommige gevallen ons legitiem e belang 
 Gegevens van de navigatiefunctie (mobiele app ViaMichelin) De gegevens worden verwerkt om de navigatiefunctie van de GPS te garanderen waarmee de gebruiker een bestemming kan bereiken door de Michelin-kaart weer te geven, evenals gedetailleerde instructies en stembegeleiding. De door Michelin ontworpen navigatiekaart past zijn stijl aan het rijden overdag of ‘s nachts aan en geeft de verkeerssituatie op de route weer. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om mobiliteitsgerelateerde studies uit te voeren. De verwerkte gegevens zijn: locatiegegevens, vertrek- en bestemmingsgegevens, datum.   De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming.  
Als onderdeel van de analyse van mobiliteitsstromen (ViaMichelin Web) De gegevens worden gebruikt om statistische studies uit te voeren met betrekking tot de analyse van mobiliteitsstromen en kunnen worden doorgegeven aan partners. Berekende routes (intentie) met vertrekstad, aankomststad en datum van de routeberekening De wettelijke basis voor deze verwerking is ons rechtmatig belang  

Wanneer u ons informatie verstrekt (bijvoorbeeld de in de bovenstaande scenario’s genoemde gegevens), vragen wij u in bepaalde gevallen om aanvullende, facultatieve informatie. Deze informatie is optioneel en wordt gebruikt om een beter inzicht in onze klanten te krijgen en onze dienstverlening beter op hen af te stemmen.  

6. Gegevens die wij van u van op andere plaatsen verzamelen 

 • Als u een van de andere websites of andere producten en/of diensten van ons gebruikt, kunnen wij gegevens over u ontvangen. Wij werken ook nauw samen met derde partijen (bijvoorbeeld partners, dienstverleners op het gebied van technische of betalingsdiensten, dienstverleners op het gebied van marktanalyse, dienstverleners van zoekinformatie en kredietregistratiekantoren) en kunnen van hen informatie over u ontvangen. 

De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze rechtmatige belangen, waaronder met name de controle en verbetering van onze website, producten en diensten. 

 • Wij kunnen gegevens verzamelen over uw locatie, bijvoorbeeld via de GPS-functie van uw mobiele toestel of voortvloeiend uit uw IP-adres (“Locatiegegevens”). Deze gegevens worden door ons gebruikt voor de verlening van onze locatiegerichte diensten (GPS navigatiedienst, routeplanner, zoeken naar nabijgelegen locaties waar uw belangstelling naar uitgaat).  

De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming. 

 • Wij kunnen gegevens verzamelen van de sessies op onze webservers, bijvoorbeeld informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype (“Gebruiksgegevens”). Deze gegevens worden door ons gebruikt voor de systeemadministratie en om te analyseren hoe mensen onze websites en digitale platforms gebruiken. Het helpt ons ook om de beste online infrastructuur te bieden voor uw online activiteiten.  

De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze rechtmatige belangen, waaronder met name de controle en verbetering van onze website, producten en diensten. 

 • Zoals hierboven vermeld, verzamelen wij en onze zakenpartners gegevens (“Gedragsgegevens”) door middel van cookies of gelijksoortige technologieën die opgeslagen worden in uw apparatuur over de wijze waarop u onze website, digitale producten en diensten gebruikt (met name uw weergave- en zoekvoorkeuren, uw zoekverleden, uw locatie, de manier waarop u gebruik maakt van en navigeert op onze websites, producten of nieuwsbrieven zoals muisbewegingen, weergavetijd en klikbewegingen). Cookies kunnen gegevens bevatten die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Om ons te helpen onze websites te verbeteren, betere en meer op uw profiel, belangstelling en/of locatiegegevens afgestemde diensten te verlenen, eveneens op uw profiel, belangstelling en/of locatiegegevens afgestemde reclame weer te geven en de betrekkingen met onze zakenpartners te beheren. U kunt hier ons cookiebeleid lezen.  

Wij kunnen uw gedragsgegevens vergelijken met uw marketinggegevens en persoonlijk op u afgestemde berichten en/of nieuwsbrieven sturen.  

De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming of, indien van toepassing, onze rechtmatige belangen, waaronder met name de controle en verbetering van onze website, producten en diensten. 

 • Wij kunnen ook gegevens verzamelen via onze sociale mediasites, inclusief likes, shares en tweets, en over de inhoud van sociale netwerksites. Wanneer u met name onze verbindingsfunctie met Facebook gebruikt om in te schrijven of in te loggen op Mijn Michelin Account, kunnen wij gegevens ontvangen van uw openbare Facebookprofiel. Wij worden ingelicht over welke gegevens overgedragen worden door sociale media voordat overgegaan wordt tot een dergelijke overdracht. 

De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming. 

7. Waar wij uw persoonsgegevens opslaan – Internationale overdracht van persoonsgegevens 

Michelin is een internationale groep met databases in diverse landen waar de groep actief is. Michelin kan uw persoonsgegevens overdragen binnen de groep naar een van zijn databases of naar externe partners buiten het land van uw woonplaats. 

Omdat de eisen voor gegevensbescherming wereldwijd verschillen, zenden wij uw persoonsgegevens niet naar de Michelin Groep of derde ondernemingen buiten de Europese Unie, tenzij deze ondernemingen hetzelfde of een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden. 

Voor gegevensoverdrachten binnen de Michelin groep hebben wij interne regels uitgewerkt die de overdracht regelen van persoonsgegevens van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Door te klikken op BCRs, kunt u deze regels raadplegen. 

Gegevensoverdrachten buiten de Michelin groep worden geregeld door contracten waarin de bepalingen opgenomen zijn van de Europese Commissie voor leveranciers die buiten de EU gevestigd zijn om een gelijkwaardig beschermingsniveau als dat van het land van uw woonplaats te garanderen. 

In de praktijk worden de persoonsgegevens die u verstrekt door in te schijven op onze nieuwsbrieven of marketingberichten in de Europese Unie door onze dienstverlener Janrain Inc. gehost, maar de technische ondersteuning wordt verstrekt door Janrain Inc. in de Verenigde Staten zodat men vanuit de Verenigde Staten toegang kan verkrijgen tot uw persoonsgegevens. Deze overdracht wordt geregeld door een contract dat de hogergenoemde bepalingen bevat van de Europese Commissie. 

Hoewel wij ons ertoe verbinden uw persoonsgegevens te beveiligen, is de online overdracht van gegevens via het internet niet volstrekt veilig. Wij doen samen met onze dienstverleners onze best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar de verstrekking van uw gegevens valt uitsluitend onder uw eigen risico. 

8. Delen van uw persoonsgegevens 

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn uitsluitend degenen die dergelijke gegevens nodig hebben om hun verantwoordelijkheden waar te nemen. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens als volgt delen: 

 • Binnen de Michelin groep  

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan alle leden van onze groep, dat wil zeggen onze filialen, onze houdstermaatschappij en de filialen daarvan tot de mate waarin dit nodig is voor dezelfde doeleinden van de oorspronkelijke in dit beleid uiteengezette verwerking. In het bijzonder kunnen uw contactgegevens (e-mailadres, interesses) worden gedeeld met bedrijven van de Michelin-groep om u beter te leren kennen en de ervaring te personaliseren die Michelin-bedrijven u kunnen bieden en u marketingaanbiedingen en communicatie te sturen met betrekking tot de nieuwsbrieven waarop u zich hebt geabonneerd. 

 • Aan onderaannemers 

Michelin kan uw persoonsgegevens delen met onderaannemers waar Michelin beroep op kan doen voor de verwerking van uw aanvraag of de verlening van de diensten. Deze onderaannemers zijn contractueel verplicht om de door hen ontvangen persoonsgegevens op vertrouwelijke en veilige wijze te bewaren en uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies te gebruiken.  

 • Aan derde partijen 
 1. Om wettelijke redenen 

Als wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om voorwaarden en bepalingen en overige overeenkomsten ten uitvoer te leggen of toe te passen; of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Michelin groep te beschermen, of overige redenen. 

We kunnen ook gegevens doorgeven om studies uit te voeren die de autoriteiten een beter inzicht moeten geven in de mobiliteit van gebruikers. 

 1. Op basis van uw toestemming 

Derde partijen kunnen gegevens over u verzamelen via onze website, producten of diensten door middel van cookies of gelijksoortige technologieën om bijvoorbeeld persoonlijk afgestemde reclame te verstrekken of profielen aan te maken. Deze cookies worden door u aanvaard in overeenstemming met ons cookiebeleid. Dit kunt u hier lezen. 

Als u toestemming gegeven heeft om aanbiedingen van onze partners te ontvangen, kunnen wij ook uw marketinggegevens doorsturen naar derde partijen, om u nieuwsbrieven en marketingberichten te sturen. 

 1. Op basis van ons rechtmatig belang 

De partners van ViaMichelin kunnen toegang krijgen tot gebruiksgegevens waarmee u niet opnieuw geïdentificeerd kunt worden (statistische gegevens) en die dus geen persoonsgegevens zijn. Deze gegevens kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden, zoals het maken van statistische studies om toeristenstromen in een bepaald gebied te identificeren, en voor verkeersveiligheidsdoeleinden. Deze studies kunnen vervolgens door ViaMichelin worden gepubliceerd of aan partners worden doorgegeven. 

9. Informatie over onze marketingcommunicatie 

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven of marketingcommunicatie via uw Michelin Experience-account (opt-in) of het veld Nieuwsbrieven, gebruiken wij de informatie die u ons hebt verstrekt, in principe uw naam en e-mailadres, om u onze nieuwsbrieven te sturen: het laatste nieuws, innovaties en diensten van de Michelin-groep om u te begeleiden bij uw mobiliteit (reizen),  onze promoties, onze toeristische, gastronomische en hotelaanbevelingen, ons advies en inspirerende inhoud over de auto en de twee wielen. 

Michelin en de bedrijven van de Michelin-groep die tijdens uw registratie zijn geïdentificeerd, verwerken uw persoonsgegevens voor marketingcommunicatiedoeleinden per e-mail (i) op basis van uw toestemming, (ii) of als u al een gebruiker van onze diensten bent, op voorwaarde dat dergelijke communicatie betrekking heeft op onze vergelijkbare producten en diensten. Marketingcommunicatie wordt rechtstreeks verzonden door Michelin (MFPM) of volgens uw communicatievoorkeuren die in uw instellingen worden aangegeven door een ander bedrijf van de Michelin-groep. 

Als u deze e-mails niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment eenvoudig afmelden. U kunt dit op verschillende manieren doen: 

 • Er is altijd een optie om u af te melden of communicatievoorkeuren te beheren aan het einde van elke marketingcommunicatie die we u sturen; en 
 • U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier op de website Contact opnemen of per brief met behulp van de contactgegevens die in dit beleid worden vermeld met vermelding van het onderwerp van uw verzoek en het betreffende Michelin-product of -dienst (bijvoorbeeld: Band) 

Als u besluit geen marketing-e-mails van ons meer te ontvangen, heeft dit geen invloed op servicegerelateerde e-mails die integraal deel uitmaken van de producten en diensten die door Michelin worden geleverd.  

10. Hoelang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard 

Als algemene regel geldt dat wij uw persoonsgegevens om welk(e) doeleinde(n) ook niet langer bewaren dan nodig is voor de vervulling van de doeleinden waarvoor wij ze verzameld hebben, inclusief voor doeleinden om te voldoen aan wettelijke voorschriften, boekhoudkundige vereisten of meldingsplichten. 

Om de gepaste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico op schade door onbevoegd gebruik of onbevoegde verstrekking van uw persoonsgegevens, het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden op een andere wijze kunnen bereiken en de toepasselijke wettelijke vereisten. 

De bewaarperioden die wij voor uw persoonsgegevens naleven zijn voornamelijk de volgende: 

 • voor marketinggegevens, drie jaar vanaf de laatste datum van de gegevensverzameling of het laatste contact van u met ons inzake onze nieuwsbrieven en marketingberichten; 
 • voor accountgegevens, zolang u een actieve account heeft plus twee jaar vanaf de laatste actie op uw account; 
 • een jaar wat betreft de gebruiksgegevens. 

Nadat deze termijnen verstreken zijn, zullen wij uw persoonsgegevens wissen. 

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te wissen: zie hieronder het recht op verwijdering voor nadere informatie. 

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anoniem maken (zodat deze niet meer aan u gekoppeld kunnen worden) voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval wij deze gegevens oneindig kunnen blijven gebruiken zonder u daar verder van in kennis te stellen. 

11. Uw rechten krachtens de wetgeving inzake de gegevensbescherming 

De wetgeving inzake de gegevensbescherming biedt u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Deze rechten zijn: 

Het recht om geïnformeerd te worden 

Het recht op inzage van uw gegevens 

Het recht op rectificatie van uw gegevens 

Het recht op verwijdering van uw gegevens 

Het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens  

Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens 

Het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens 

Het recht om instructies te verstrekken over uw gegevens na uw overlijden 

Het recht om geïnformeerd te worden 

U heeft het recht geïnformeerd te worden over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, inclusief wie wij zijn, hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij hebben alle door u benodigde informatie in dit beleid gegroepeerd.    

Het recht op inzage van uw gegevens 

U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die wij over u hebben verzameld. Wij kunnen u bevestigen of uw gegevens al dan niet verwerkt worden en u toegang bieden tot uw persoonsgegevens.  

Het recht op rectificatie van uw gegevens 

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht op rectificatie en actualisering van uw gegevens. Als wij uw gegevens aan derde partijen verstrekt hebben, zullen wij hen zo mogelijk in kennis stellen van de door u verstrekte updates. U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren actualiseren door contact met ons op te nemen via de in dit Beleid vermelde contactgegevens. 

Het recht op verwijdering van uw gegevens 

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens gewist of verwijderd worden wanneer wij geen reden hebben om deze nog langer te verwerken. De omstandigheden waaronder u kan vragen tot uitoefening van het recht op vergetelheid omvatten onder andere de gevallen waarin de gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor deze oorspronkelijk verzameld of verwerkt werden en wanneer u uw toestemming voor de verwerking ingetrokken heeft.  

Er bestaan enkele gevallen waarin het recht op vergetelheid niet van toepassing is – vraag ons bij twijfel gerust om nadere informatie. 

Het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens 

U heeft ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te ‘blokkeren’ of tegen te houden. Als u ons verzoekt uw persoonsgegevens te blokkeren, staken wij de verdere verwerking daarvan. 

Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens 

Als u uw persoonsgegevens wenst over te dragen of door te zenden naar een andere dienstverlener of als u een kopie wenst van uw gegevens voor uw eigen doeleinden, heeft u een recht op overdracht van uw gegevens naar een andere persoon.  

Het recht van bezwaar 

U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Gebruikelijk zullen wij u ervan in kennis stellen (voordat wij uw gegevens verzamelen) of wij voornemens zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of dat wij uw gegevens beogen te verstrekken aan derde partijen voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht op bewaar tegen een dergelijke verwerking uitoefenen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt ook te allen tijde uw recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via het adres hier klikken 

Het recht om instructies te verstrekken over uw gegevens na uw overlijden 

U heeft tevens het recht om ons te laten weten wat wij moeten doen als u komt te overlijden. Wij registreren die wens en zullen, wanneer wij in kennis gesteld worden van uw overlijden, uw instructies opvolgen.  

U kunt nadere informatie raadplegen over uw rechten inzake de gegevensbescherming bij de Franse commissie voor gegevensbescherming (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL) via de website http://www.cnil.fr of op de website van de toezichthoudende autoriteit van uw land. 

12. Wat kunt u doen als u niet tevreden bent 

Wij verbinden ons tot de bescherming en naleving van uw privacy. Mocht u desalniettemin niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen of verwerken of als u nadere informatie wenst over uw rechten, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen. 

 • U kunt ons een brief sturen naar het adres: Privacy Manager, 30, cours de l’Ile Seguin, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex, Frankrijk  
 • U kunt ook contact met ons opnemen via ons contactformulier op onze website: hier klikken

Wij zullen samen met u overleggen hoe wij uw eventuele problemen kunnen oplossen en streven ernaar zo spoedig mogelijk antwoord te geven op uw vragen.  

U kunt een klacht indienen bij de Franse toezichthoudende autoriteit CNIL (waarvan u hier nadere gegevens kunt vinden) of bij de toezichthoudende autoriteit van uw land. 

13. Over gegevensbescherming 

Michelin heeft maatregelen getroffen om de privacy, veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers en dienstverleners die deze gegevens nodig hebben en die opgeleid zijn om te voldoen aan de geheimhoudingsregels. 

Op de commerciële sites van Michelin worden bankgegevens verzameld (indien van toepassing) ten behoeve van doelmatige, veilige en wettelijke betalingsprocessen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit SSL-versleuteling (zodat de gegevens voor anderen onleesbaar worden) tijdens de verzameling of verzending van vertrouwelijke gegevens. Genoemde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor online betalingen en worden niet bewaard. 

Michelin zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens niet veranderd of aangetast worden of dat onbevoegde derde partijen zich daar toegang toe kunnen verstrekken. 

14. Minderjarigen 

Krachtens de toepasselijke wetgeving is onze website is niet gericht op minderjarige kinderen. Gebruik de site niet als u een minderjarig kind bent (hoe dan ook als u jonger bent dan dertien jaar) zonder het toezicht van degene die over uw ouderlijke gezag beschikt. Neem contact met ons op als u bemerkt dat uw minderjarige kind zonder uw toezicht ons persoonsgegevens verstrekt heeft. 

15. Veranderingen in ons privacybeleid 

Wij kunnen ons beleid in de loop der tijd wijzigen. Toekomstige veranderingen in dit beleid zullen op deze pagina bekendgemaakt worden. Als u bij ons over een online account beschikt, kunnen wij u per e-mail of wanneer u opnieuw inlogt op uw account in kennis stellen van eventuele wijzigingen. 

(Versie 20 – 10/2023)