Wprowadzenie

Niniejsze informacje prawne dotyczą wszystkich witryn internetowych (dalej „Witryny”) oraz aplikacji na telefony komórkowe i tablety (dalej „Aplikacje”) i/lub ich wersji lokalnych, które zostały wymienione poniżej:


1. Informacje prawne

Wydawcą Witryn i Aplikacji jest firma:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Spółka Akcyjna uproszczona o kapitale 504 000 004 €
Wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Clermont Ferrand pod numerem 855 200 507
Place des Carmes Déchaux

63000 Clermont-Ferrand

Francja
Tél. : (33) 4 73 32 20 00

Fax : (33)4 73 32 63 81

Wspólnotowy nr identyfikacyjny VAT: FR33855200507

Dyrektorem publikacji jest Pan Manuel Fafian, Dyrektor “Busines Line Mobility Experiences”.

Hostem Witryn i Aplikacji ViaMichelin, ViaMichelin API i Michelin Business Solutions jest posiadająca również siedzibę w Irlandii, kraju członkowskim Unii Europejskiej, firma Amazon Web Services LLC – PO Box 81226 -Seattle, WA 98108-1226 – Stany Zjednoczone – Tel.: +1 206 266 4064 – Faks: +1 206 266 7010.

Hostem Witryny Mojego konta Michelin jest posiadająca również siedzibę firma Amazon Web Services, Inc., 1200 12th Avenue South, Suite 1200 Seattle, WA 98144, USA.

2. Modyfikacje

Firma Manufacture Française des Pneumatiques Michelin może w dowolnej chwili zmodyfikować treść niniejszych informacji prawnych bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia.

W związku z powyższym użytkownik powinien systematycznie zapoznawać się z treścią tych informacji.

(wersja 20 – 02/2022)