Podsumowanie

Michelin dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, w sposób jasny i wyraźny informując, jakie dane zbieramy i jak z nich korzystamy. Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Michelin w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Michelin podczas odwiedzania stron Michelin lub korzystania z usług cyfrowych firmy lub przekazywanych firmie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć naszą politykę oraz praktyki odnośnie Państwa danych osobowych i sposobu, w jaki będziemy je wykorzystywać.

 1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować
 2. Strony internetowe Michelin objęte niniejszą polityką prywatności
 3. Informacje o Menedżerze Ochrony Danych Osobowych
 4. Inne polityki Michelin, z którymi należy się zapoznać
 5. Informacje zbierane od użytkowników
 6. Dane osobowe Państwa zbierane przez Michelin z innych źródeł
 7. Miejsce przechowywania Państwa danych osobowych
 8. Udostępnianie Państwa danych osobowych
 9. Informacje o naszej komunikacji marketingowej
 10. Okres przechowywania danych osobowych przez Michelin
 11. Państwa prawa w świetle przepisów o ochronie danych osobowych
 12. Czynności, jakie można podjąć w przypadku niezadowolenia ze sposobu korzystania z danych osobowych przez Michelin
 13. Informacje o bezpieczeństwie danych
 14. Osoby niepełnoletnie
 15. Zmiany w polityce prywatności Michelin
 1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować

Pełna nazwa Michelin to Manufacture Française des Pneumatiques Michelin („Michelin”) i jesteśmy administratorem danych. Z Michelin można skontaktować się:

 • Strony internetowe Michelin objęte niniejszą polityką prywatności

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do następujących stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 • aplikacja mobilna dostępna w sklepach z aplikacjami
 • tutaj i pod rozszerzeniami odpowiadającymi poszczególnym krajom, dostępnymi ze strony głównej (City Selector)
 • aplikacja mobilna dostępna w sklepach z aplikacjami
 • witryna internetowa dostępna tutaj i pod rozszerzeniem dotyczącym Francji
 • Informacje o Managerze Ochrony Danych Osobowych

Wszyscy pracownicy Michelin są zobowiązani do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Wszystkimi kwestiami związanymi z danymi osobowymi w Michelie zajmują się Manager Ochrony Danych Osobowych. Mogą Państwo skontaktować się z Managerem Ochrony Danych Osobowych  Michelin, wysyłając mail na adres tutaj.

 • Inne polityki i informacje, z którymi warto się zapoznać

Mimo iż niniejsza polityka prywatności zawiera wszystkie informacje odnośnie zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych na stronach internetowych Michelin, prosimy również o zapoznanie się z innymi informacjami zamieszczonymi w innych dokumentach. 

Dodatkowe polityki prywatności

Polityka dotycząca cookies

Inne połączone platformy

Dodatkowe polityki prywatności

Zasady przedstawione w niniejszym dokumencie stanowią główną politykę prywatności Michelin dotyczącą korzystania z witryny i usług cyfrowych oraz produktów oferowanych przez naszą firmę. Mimo to, w odniesieniu do konkretnych produktów i usług cyfrowych mogą obowiązywać dodatkowe informacje w zakresie polityki prywatności. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami przed rejestracją lub skorzystaniem z tych produktów i usług.

Polityka dotycząca cookies

Korzystając ze strony internetowej oraz innych produktów i usług cyfrowych dostarczanych przez Michelin, pewne informacje o użytkowniku mogą być gromadzone poprzez pliki cookie, które służą identyfikacji użytkowników poszczególnych stron internetowych, a także innych cyfrowych produktów i usług Michelin. W Michelin obowiązuje oddzielna polityka dotycząca cookies, w której wyjaśniamy, jak i w jakich celach wykorzystujemy pliki cookie. Prosimy o zapoznanie się z polityką dotyczącą cookies.

Inne połączone platformy

Witryny Michelin mogą od czasu do czasu zawierać linki do i z innych stron internetowych Michelin i platform cyfrowych sieci partnerów, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych Michelin. Klikając na linki do którejkolwiek z tych witryn, należy pamiętać, że obowiązują na nich odrębne polityki prywatności, a Michelin nie ponosi w związku z nimi żadnej odpowiedzialności. Przed podaniem danych osobowych na tych witrynach prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności.

 • Informacje zbierane od użytkowników

W tej sekcji znajdują się informacje o:

 • Sposobie zbierania Państwa danych osobowych;
 • Kategorii zbieranych przez Michelin danych osobowych;
 • Opisie sposobu, w jaki Michelin zamierza wykorzystywać zbierane dane osobowe;
 • Podstawach prawnych, na których Michelin opiera się, przetwarzając zbierane informacje.

Michelin może zbierać i przechowywać następujące informacje o Państwie:

Zbierane daneCel / działanieRodzaj danychPrawna podstawa przetwarzania
Informacje przekazywane Michelin podczas uczestnictwa w konkursie lub promocji („Dane konkursowe”).Abyśmy mogli przesłać Państwu dalsze informacje na temat konkursu lub nagrody, jeśli jesteście Państwo zwycięzcą konkursu. O ile nie postanowimy inaczej podczas zbierania danych osobowych, będziemy je wykorzystywać tylko do zarządzania i administrowania konkursami lub promocjami.  Dane konkursowe mogą obejmować na przykład Państwa imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełny adresZawarcie umowy między Państwem a Michelin, aby wziąć udział w konkursie lub promocji.  
Informacje, które Państwo przekazują Michelin, wypełniając ankietę, kwestionariusz lub sondaż („Dane ankietowe”).Aby zebrać informacje w konkretnej sprawie, np. usługi Michelin dla Państwa. W wielu przypadkach ankiety, kwestionariusze i sondaże są anonimowe, a my zbieramy dane osobowe wyłącznie na potrzeby statystyczne. Jeżeli tak nie jest, poinformujemy Państwa o tym podczas zbierania informacji.Informacje mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne wymagane dane osobowe.Jako podstawę prawną przetwarzania Danych ankietowych wykorzystamy nasz uzasadniony interes Michelin w monitorowaniu i ulepszaniu naszych produktów i usług dla naszych klientów i użytkowników.
Informacje, które przekazują Państwo naszej firmie podczas kontaktu z działem obsługi klienta („Dane Działu Obsługi Klienta”).Aby umożliwić nam obsługę Państwa wniosku oraz doskonalenia naszych produktów i usług.Informacje mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne wymagane dane osobowe.Wykorzystujemy nasze uzasadnione interesy w zakresie obsługi Państwa wniosku oraz doskonalenia produktów i usług przeznaczonych dla naszych klientów i użytkowników jako podstawę prawną przetwarzania danych klientów.
Jeśli dokonują Państwo rejestracji odnośnie któregokolwiek z naszych produktów lub usług cyfrowych za pośrednictwem konta, Michelin poprosi o informacje umożliwiające nam zidentyfikowanie Państwa i dostarczenie Państwu produktów i usług („Dane konta”).Dane konta będą przetwarzane w celu obsługi naszych stron internetowych, świadczenia usług cyfrowych, do których się Państwo rejestrujecie, komunikowania się z Państwem odnośnie tych produktów i usługach cyfrowych oraz utrzymywania kopii zapasowych naszych usług.Dane konta będą zawierać Państwa pełne imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, kraj, kod pocztowy miasta, ulubione adresy, pojazdy i opony. Możemy również poprosić Państwa o ustawienie hasła, abyście mogli bezpiecznie zalogować się na swoje konto.Podstawą prawną przetwarzania Danych konta jest realizacja umowy między Państwem a Michelin na dostarczanie cyfrowego produktu i usług.
Jeśli poproszą Państwo o dodatkowe informacje od Michelin, zapisując się, aby otrzymywać nasz newsletter lub komunikację marketingową („Dane marketingowe”).Dane marketingowe są przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i/lub newsletterów, które Państwo zamawialiście.Poprosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, abyśmy mogli przesłać Państwu żądane informacjePodstawą prawną tego przetwarzania jest wyrażenie zgody.  
W ramach dostarczania naszych towarów i usług Michelin może tworzyć grupy użytkowników “Dane segmentacyjne”    Segmentacja lub profilowanie służy do lepszego poznania Cię w celu wysyłania Ci ofert, reklam i komunikatów dostosowanych do Twoich zainteresowań  Traduction en Polonais.  Segmenty lub profile są tworzone na podstawie informacji posiadanych przez Michelin (dane konta, dane nawigacyjne, dane dotyczące zakupów, dane deklaratywne) lub informacji zebranych w ramach naszych relacji z naszymi partnerami (np. sieci społecznościowe itp.). Michelin zobowiązuje się nie wykorzystywać danych wrażliwych.  Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda, a w niektórych przypadkach nasz uzasadniony interes

W niektórych przypadkach, gdy Państwo będziecie podawać Michelin pewne informacje (na przykład informacje przedstawione w powyższych scenariuszach) poprosimy Państwa o podanie dodatkowych informacji dobrowolnych. Informacje te zostaną oznaczone jako opcjonalne i posłużą Michelin do lepszego zrozumienia naszych klientów i dostosowania do nich naszych usług.

 • Dane osobowe Państwa zbierane przez Michelin z innych źródeł
 • Możemy otrzymywać informacje o Państwie, jeśli korzystają Państwo z innych, prowadzonych przez nas witryn lub innych produktów i/lub usług, które świadczymy. Michelin ściśle współpracuje także z podmiotami zewnętrznymi (w tym na przykład z partnerami biznesowymi, podwykonawcami w zakresie usług technicznych, usług płatniczych, analitykami, dostawcami informacji o wyszukiwaniu i biurami informacji kredytowej) i może otrzymywać od nich informacje o Państwie.

Podstawą prawną przetwarzania tych informacji są uzasadnione interesy Michelin, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie strony internetowej oraz produktów i usług Michelin.

 • Możemy pozyskiwać informacje dotyczące Państwa lokalizacji, na przykład za pośrednictwem funkcji GPS urządzeń mobilnych lub na podstawie Państwa Adresu IP („Dane dotyczące lokalizacji”). Dane te są wykorzystywane przez naszą firmę w celu realizacji naszych usług świadczonych w oparciu o lokalizację (usługi nawigacji GPS, planowania tras przejazdu, wyszukiwania atrakcyjnych miejsc)

Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi uzyskanie Państwa zgody. 

 • Możemy pozyskiwać informacje z dzienników serwerów internetowych Michelin, na przykład informacje o Państwa komputerze, takie jak adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki („Dane dotyczące użytkowania”). Informacje te są wykorzystywane przez nas do administrowania systemem i analizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i platform cyfrowych. Pomaga nam to również w zapewnieniu najlepszej infrastruktury sieciowej dla Państwa aktywności online.

Podstawą prawną przetwarzania tych informacji są uzasadnione interesy Michelin, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej oraz produktów i usług Michelin.

 • Jak wspomniano powyżej, Michelin i jej partnerzy biznesowi zbierają informacje („Dane dotyczące zachowań”) o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz cyfrowych produktów i usług, korzystając z plików cookie lub innych podobnych technologii przechowywanych na Państwa urządzeniu (w szczególności dotyczy to informacji dotyczących odwiedzanych przez Państwa stron oraz preferencji wyszukiwania, historii wyszukiwania, lokalizacji, sposobu korzystania z Internetu / naszych stron internetowych, produktów lub informatorów, na podstawie ruchów wykonywanych myszką, czasu wyświetlania poszczególnych informacji oraz kliknięć). Pliki cookie zawierają informacje, które są zapisywane na twardym dysku Państwa komputera. Dzięki nim Michelin może ulepszać witryny i dostarczać lepszej i bardziej spersonalizowanej obsługi na podstawie Państwa profilu, zainteresowań i/lub danych dotyczących lokalizacji, a także wyświetlać materiały reklamowe, również na podstawie Państwa profilu, zainteresowań i/lub danych dotyczących lokalizacji oraz zarządzać relacjami z naszymi partnerami biznesowymi. Prosimy o zapoznanie się z polityką dotyczącą cookies tutaj.


Możemy porównywać Państwa Dane dotyczące zachowań z Danymi marketingowymi w celu przesyłania Państwu naszych zawiadomień i/lub informatorów.


Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi uzyskanie Państwa zgody lub – w uzasadnionych przypadkach – nasze uzasadnione interesy – w szczególności dotyczące monitorowania oraz doskonalenia naszej witryny internetowej, produktów i usług.

 • Michelin zbiera również informacje z naszych witryn społecznościowych, w tym polubienia, udostępnianie i tweety oraz informacje o treści na portalach społecznościowych. W szczególności podczas korzystania z zamieszczonej funkcji połączenia z serwisem Facebook w celu subskrybowania lub zalogowania się na naszej witrynie Mon Compte Michelin, możemy otrzymywać informacje z Państwa profilu publicznego Facebook. Przed przekazaniem danych zostaną Państwo poinformowani o tym, jakie dane są przekazywane naszej firmie przez serwis społecznościowy.

Podstawą tego przetwarzania jest uzyskanie Państwa zgody.

 • Miejsce przechowywania Państwa danych osobowych – Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Michelin jest międzynarodową grupą posiadającą bazy danych w różnych krajach, w których prowadzi działalność. Michelin może przekazywać Państwa dane osobowe w obrębie Grupy do jednej z jej baz danych lub do zewnętrznych partnerów spoza Państwa kraju.

Ponieważ poziom ochrony danych jest różny na całym świecie, Michelin nie przekazuje Państwa danych osobowych spółkom Grupy Michelin ani firmom zewnętrznym spoza Unii Europejskiej, chyba że te firmy oferują taki sam lub zbliżony poziom ochrony danych osobowych jak Michelin.

W przypadku przekazywania danych w obrębie grupy Michelin, przyjęliśmy wewnętrzne zasady regulujące przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Klikając na BCR, można dowiedzieć się więcej odnośnie tych zasad.

Przekazywanie danych osobowych poza Grupę Michelin regulują umowy zawierające klauzule Komisji Europejskiej dla dostawców mających siedzibę poza Unią w celu zagwarantowania zbliżonego poziomu ochrony jak w kraju pochodzenia.

W praktyce dane osobowe, które przekazują Państwo naszej firmie po wyrażeniu zgody dotyczącej otrzymywania naszych informatorów lub materiałów marketingowych, są przechowywane na terenie Unii Europejskiej przez będącą naszym podwykonawcą firmę Janrain Inc., ale wsparcie techniczne jest prowadzone przez Janrain Inc. z terytorium Stanów Zjednoczonych, w związku z czym dostęp do Państwa danych osobowych będzie mieć miejsce z terenu Stanów Zjednoczonych. Przekazywanie danych podlega postanowieniom umowy zawierającej wymienione poniżej klauzule określone wytycznymi Komisji Europejskiej.

Mimo iż angażujemy się w zapewnianie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Michelin oraz nasi usługodawcy dołożą wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, ale przekazywanie danych osobowych odbywa się na Państwa własne ryzyko.

 • Udostępnianie Państwa danych osobowych

Odbiorcy Państwa danych osobowych są ograniczeni wyłącznie do osób, które muszą mieć dostęp do tych informacji, aby wykonywać swoje obowiązki służbowe.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać w następujący sposób:

 • Wewnątrz Grupy Michelin 

Michelin może ujawnić Państwa dane osobowe każdemu podmiotowi należącemu do Grupy Michelin, czyli spółkom zależnym Grupy, ostatecznej spółce holdingowej Grupy i jej spółkom zależnym w zakresie niezbędnym do tego samego celu, jak pierwotne przetwarzanie opisane w niniejszej polityce. W szczególności Twoje dane kontaktowe (adres e-mail, zainteresowania) mogą być udostępniane spółkom Grupy Michelin, aby lepiej Cię poznać i spersonalizować doświadczenie, jakie firmy Michelin mogą Ci przynieść, oraz wysyłać Ci oferty marketingowe i komunikaty związane z biuletynami, do których subskrybujesz.

 • Podwykonawcom

Michelin może udostępniać Państwa dane osobowe podwykonawcom, do których Michelin może się zwracać w celu przetworzenia Państwa żądania lub świadczenia usług. Podwykonawcy są zobowiązani umową do zachowania poufności i bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych oraz do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie zgodnie z otrzymanymi od Michelin instrukcjami.

 • Stronom trzecim
 • prawnych

Jeżeli nasza firma zostanie zobowiązana do ujawnienia lub udostępnienia Państwa danych osobowych w celu wypełnienia swoich obowiązków prawnych lub wyegzekwowania naszych warunków lub postanowień, bądź klauzul innych zawartych umów, a także zabezpieczenia praw, własności lub bezpieczeństwa Grupy Michelin, naszych klientów bądź innych osób 

 • Na podstawie Państwa zgody

Strony trzecie mogą pozyskiwać Państwa dane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, produktów lub usług, wykorzystując pliki cookie lub technologie podobnego rodzaju, na przykład w celu przesyłania Państwu spersonalizowanych materiałów reklamowych lub profilingu. Pliki cookie będą wykorzystywane w sposób zgodny z postanowieniami naszej polityki dotyczącej plików Cookie. Mogą Państwo zapoznać się z nią tutaj.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie ofert naszych partnerów, możemy również przekazywać Państwa Dane Marketingowe stronom trzecim, takim jak będąca naszym partnerem biznesowym firma MilleMercis, w celu przesyłania Państwu informatorów i materiałów marketingowych.

 • Traduction en Polonais. Informacje o naszej komunikacji marketingowej

Kiedy subskrybują Państwo nasze biuletyny lub komunikaty marketingowe za pośrednictwem Konta Michelin Experience (opt-in) lub pola Newslettery, wykorzystamy przekazane nam przez Państwa informacje, zasadniczo Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby wysyłać Państwu nasze biuletyny: najnowsze wiadomości, innowacje i usługi Grupy Michelin, które towarzyszą Państwu w mobilności (podróży), nasze promocje, nasze rekomendacje turystyczne, gastronomiczne i hotelowe, nasze porady i inspirujące treści na temat samochodu i dwóch kółek.

Michelin i spółki z Grupy Michelin zidentyfikowane podczas rejestracji będą przetwarzać Państwa dane osobowe do celów komunikacji marketingowej za pośrednictwem poczty elektronicznej (i) na podstawie Państwa zgody, (ii) lub jeśli są Państwo już użytkownikami naszych usług, pod warunkiem, że taka komunikacja dotyczy naszych podobnych produktów i usług. Komunikaty marketingowe są wysyłane bezpośrednio przez Michelin (MFPM) lub zgodnie z Państwa preferencjami dotyczącymi komunikacji wskazanymi w Państwa ustawieniach przez inną spółkę z Grupy Michelin.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać tych wiadomości e-mail, możesz łatwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

Zawsze istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji lub zarządzania preferencjami dotyczącymi komunikacji na końcu każdej wysyłanej przez nas komunikacji marketingowej; i Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Kontakt lub listownie, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej polityce, określając przedmiot Twojego żądania i dany produkt lub usługę Michelin (przykład: Opona)

Jeśli zdecydujesz się przestać otrzymywać od nas e-maile marketingowe, nie wpłynie to na wiadomości e-mail związane z usługami, które są integralną częścią produktów i usług dostarczanych przez Michelin.

 1. Okres przechowywania danych osobowych przez Michelin

Z zasady nie przechowujemy danych osobowych użytkownika w żadnym innym celu ani dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym także do celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby ustalić właściwy okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikłych z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Państwa danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i mających zastosowanie wymagań prawnych.

Najważniejsze okresy przechowywania Państwa danych osobowych są następujące:

Po upłynięciu wyżej wymienionych terminów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

W niektórych okolicznościach możecie Państwo zażądać od nas usunięcia Państwa danych. Więcej informacji o prawie do żądania usunięcia danych poniżej.

W niektórych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (aby nie można było zidentyfikować osób, których dane dotyczą) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez nieograniczony czas bez powiadomienia Państwa.

 1. Państwa prawa w świetle przepisów o ochronie danych osobowych

Europejskie przepisy dotyczące ochrony danych zapewniają Państwu określone prawa w zakresie przetwarzania danych. Są to:

Prawo do uzyskania informacji

Prawo dostępu do danych osobowych

Prawo do sprostowania danych osobowych

Prawo do usunięcia danych osobowych

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Prawo do przekazania informacji dotyczących postępowania z Państwa danymi po śmierci

Prawo do uzyskania informacji

Macie Państwo prawo być poinformowanym o tym, jak Michelin zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe, w tym otrzymać informacje o tym, kim jesteśmy, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz o Państwa prawach w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Wszystkie niezbędne informacje są zawarte w niniejszej polityce prywatności.  

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwa prawo dostępu do posiadanych przez Michelin danych osobowych dotyczących Państwa. Michelin może potwierdzić, czy Państwa dane są przetwarzane i udzielić do nich dostępu.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeśli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mają Państwo prawo do sprostowania i aktualizacji tych informacji. Jeżeli Państwa dane osobowe zostały przekazane stronie trzeciej Michelin poinformuje odbiorcę danych o konieczności dokonania odpowiedniego sprostowania. Żądanie o sprostowanie danych osobowych można kierować do Michelin, kontaktując się z nami dowolną metodą opisaną w niniejszej polityce prywatności.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Macie Państwo prawo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Wykonania prawa do bycia zapomnianym można zażądać, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane bądź gdy cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie. 

Istnieją także pewne ograniczone okoliczności, w której prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania. Prosimy o kontakt, jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Macie Państwo także prawo do „zablokowania” lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku Państwa żądania o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych Michelin zaprzestanie ich przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Jeśli chcą Państwo przenieść swoje dane osobowe do innego usługodawcy lub skopiować dotyczące Państwa dane do własnych celów, macie Państwo prawo do zażądać przekazanie Państwa danych innej osobie. 

Prawo do sprzeciwu

Macie Państwo prawo zwrócić się do Michelin z prośbą, abyśmy nie przetwarzali Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Zazwyczaj informujemy Państwa (przed zgromadzeniem Państwa danych) o zamiarze wykorzystania Państwa danych do takich celów lub o zamiarze ujawnienia Państwa danych osobom trzecim w takich celach. Możecie Państwo wyegzekwować Państwa prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w powyższym celu, zaznaczając określone pola w formularzach używanych przez Michelin do zbierania danych.  Możecie również skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z Michelin na adres mail.

Prawo do przekazania informacji dotyczących postępowania z Państwa danymi po śmierci

Mają Państwo również prawo przekazania nam informacji dotyczących postępowania z Państwa danymi po śmierci. Zapiszemy te informacje i w razie zaistnienia takiej sytuacji będziemy ich przestrzegać.

Więcej informacji dotyczących praw do ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód Obywatelskich pod adresem http://www.cnil.fr lub na witrynach innych uprawnionych miejscowych organów nadzoru.

 1. Czynności, jakie można podjąć w przypadku niezadowolenia ze sposobu korzystania z danych osobowych przez Michelin

Michelin zobowiązuje się chronić i szanować Państwa prywatność. Jeśli jednak nie jesteście Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki zbieramy lub przetwarzamy Państwa dane bądź potrzebujecie dodatkowych informacji na temat Państwa praw, możecie Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:

Michelin będzie współpracować z Państwem nad rozwiązaniem wszelkich problemów i postaramy się odpowiedzieć na każde Państwa pytanie tak szybko, jak to możliwe.

Macie Państwo również prawo złożyć skargę do CNIL (francuska Krajowa Komisja Informatyki i Swobód Obywatelskich) – szczegółowe informacje można znaleźć tutaj lub na stronie internetowej odpowiedniego miejscowego organu nadzoru.

 1. Informacje o bezpieczeństwie danych

Michelin wdrożył środki mające na celu ochronę prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do tych pracowników i usługodawców, którzy muszą znać te informacje i zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad poufności.

Na witrynach handlowych Michelin zbierane będą (ewentualnie) informacje bankowe, które umożliwią dokonanie skutecznych, zgodnych z prawem i bezpiecznych płatności. Środki wdrożone przez Michelin mogą polegać na szyfrowaniu SSL (w celu uniemożliwienia odczytu danych przez osoby nieuprawnione) podczas gromadzenia lub przesyłania poufnych danych. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do celów dokonania płatności online i nie będą zachowywane.

Michelin zapewnia, że Państwa dane osobowe nie zostaną zmienione, uszkodzone ani udostępnione nieupoważnionym osobom trzecim.

13. Osoby niepełnoletnie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nasza witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich. Osoby niepełnoletnie (a w każdym przypadku w wieku poniżej trzynastu lat) nie powinny korzystać z naszej witryny bez uzyskania zgody swoich rodziców. W razie uzyskania informacji mówiących, że Państwa niepełnoletnie dziecko przesłało jakiekolwiek dane osobowe bez Państwa zgody, prosimy o kontakt z naszą firmą.

14. Zmiany w polityce prywatności Michelin

Polityka prywatności Michelin mogą od czasu do czasu ulegać pewnym modyfikacjom. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem. Jeśli macie Państwo konto na którejś z witryn Michelin, możemy powiadomić Państwa o zmianach wiadomością e-mail lub na koncie po zalogowaniu.

(wersja 19 – Luty 2022)